Wassenaarzorg
Startpagina Thuiszorg Wassenaar Privacy verklaring

Start van een betrokken thuiszorg verlener:


Na mijn scheiding in 2009 besloot ik om een nieuwe start in mijn leven te maken. Dit betekende voor mij ook dat ik veranderde van beroepskeuze. Ik koos voor de Zorg. Een maatschappelijke sector waar ik altijd al affiniteit voor had gevoeld, maar waar ik als gevolg van andere keuzes in mijn leven tot dan van af had moeten zien. Probleem voor mij was alleen dat ik totaal geen zorgopleiding had. Ondanks dat trok ik de stoute schoenen aan en stuurde ik een open sollicitatie naar een aantal zorginstellingen. Binnen twee weken kreeg ik een baan aangeboden als verzorgende in opleiding en de mogelijkheid om op kosten van de baas de MBO opleiding voor Verzorgende I.G. bij het ROC te volgen.

Vervolgens heb ik ruim vier jaar in een verzorgingshuis gewerkt, waarbij ik mijn werk zowel intramuraal als extramuraal verrichtte. Vol enthousiasme heb ik deze vier jaar gewerkt en ik heb in die relatief korte tijd heel veel geleerd. Maar in die vier jaar heb ik ook gezien dat op de zorg, die in dit soort instellingen aan ouderen wordt geleverd,  steeds meer werd beknibbeld, waardoor ik het beeld, dat ik van diezelfde Zorg had, op onderdelen in negatieve zin heb moeten bijstellen. Te weinig tijd voor ouderen om ze datgene te kunnen bieden wat ik voor ogen had toen ik in 2009 besloot om de overstap naar de Zorg te maken. Een situatie waar ik dagelijks mee werd geconfronteerd en waar ik geen invloed op bleek te kunnen uitoefenen.

Vanuit die ervaring ben ik vervolgens gaan nadenken hoe ik toch het doel dat ik al die tijd voor ogen had, n.l. het leveren van kwalitatief goede zorg met aandacht voor de zorgvrager, alsnog zou kunnen realiseren. En zo ben ik tot de conclusie gekomen dat de zorg, die ik wil bieden en die zich kenmerkt door menselijke zorg naar behoefte, door mij alleen kan worden geleverd wanneer ik daar zelf de regie over kan voeren in de vorm van een zelfstandig ondernemerschap.


                                  Getekend: Guus Werdmüller von Elgg.


Bedrijfsinformatie:

Naam van de onderneming:              Wassenaarzorg.

Vestigingsadres:                               Van Duivenvoordelaan 288,

                                                       2241 TB Wassenaar.

Inschrijving Kamer van Koophandel:   58785523

VAR WUO verklaring:                         Aanwezig.

In bezit van keurmerk Zelfstandig Ondernemend Zorgverlener (ZOZ) van het Kiwa.

Lid van Solo Partners, de Klachtencommissie van Branchebelang Thuiszorg Nederland (KBTN) en de Beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).


Contactgegevens:

Telefoon:                      070 7850827

Mobiele telefoon:         06 51349013

Email:                           info@wassenaarzorg.nl